Välkommen till Valthornets blogg, här visar vi upp vår verksamhet och meddelar viktig information till vårdnadshavare.
Glöm inte att prenumerera på inläggen så missar du ingen viktig info!

måndag 18 februari 2019

Den röda ballongen

I början av februari så var vi inbjudna på teater i Borgs Klockaregård. Det var en musiksaga med Crusellkvintetten som handlade om vänskap, och om att hjälpa varandra och att få vara den man är.
Det utspelade sig på Cirkus Bertimus, en stressad cirkusdirektör och djuren var inte glada och trivdes inte på cirkusen längre.. Giraffen, Elefanten och Påfågeln längtade tillbaka till sina hemländer. Cirkusdirektörens dotter får inte vara med på cirkusen och till sist så rymmer hon tillsammans med djuren. Efter ett tag så återvänder de tillbaka till cirkusen på villkoret att det måste bli en förändring.
Den fångade barnen och har varit ett stort samtalsämne i förskolans grupper.
Teatern riktade in sig på åldrarna 3-5 år.
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
Lpfö18


onsdag 23 januari 2019

Högläsningens dag


Imorgon, den 1 februari, är det högläsningens dag. I förskolan är pedagogisk högläsning ett av de verktyg vi använder för att bland annat träna språkutveckling. Den pedagogiska högläsningen är mer än bara en lugn stund för avkoppling, det som gör högläsningen pedagogisk de vilken metoder vi använder när vi läser. Det kan till exempel handla om att förklara ords betydelser, att ställa frågor under läsningens gång (om både det som står i boken men också det som vi förstår mellan raderna) och att variera de böcker vi erbjuder - fakta och fantasi är lika viktiga för att fånga barns läsintresse. I läsningen kan vi också öva och förstå  andras perspektiv, och låna erfarenheter vi annars inte skulle fått uppleva. I läroplanen för förskolan står också om vikten av att arbeta med språkutveckling, bland annat genom pedagogisk högläsning. 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. (Lpfö 98 rev. 2016)

Vet du om att du kan förändra ditt barns liv?

måndag 21 januari 2019

Välkommen till Valthornets blogg

Vi har tänkt att återigen starta upp vår blogg, tanken är att den ska representera samtliga avdelningar på Valthornets förskola.
Vi vänder oss till vårdnadshavare, blivande kollegor, studenter samt övriga som är intresserade.
Syftet med vår blogg är att få insyn i vår verksamhet, med fokus på vårt arbetssätt och vilka pedagogiska tankar vi har med den undervisning vi bedriver.